FN


Swedish United Nations Association is a membership organization that disseminates knowledge about the United Nations in Canada. Tillsammans arbetar vi för att skapa ett starkare FN – och därmed en bättre värld. Together we work to create a stronger United Nations - and thus a better world.